คอลเลกชัน: รัดมุมคลุมเตียงแบบซับ

แผ่นซับฉี่ซักได้ ผ้าปูกันน้ำ ผ้าปูรัดมุมคลุมเตียงซับได้ซักได้

แบบรัดมุมคลุมเตียง มีหลากหลายขนาด 

- ผ้าปูรัดมุมคลุมเตียงซับได้กันน้ำได้ ซับฉี่ปัสสาวะได้ 3.5ฟุต

- ผ้าปูรัดมุมคลุมเตียงซับได้กันน้ำได้ ซับฉี่ปัสสาวะได้  6 ฟุต

สินค้า 1 ราย