แผ่นเสริมซับฉี่ แผ่นอนามัยซับฉี่ได้ เหมือนใส่แพมเพิส

แผ่นเสริมซับฉี่

แผ่นอนามัยซับฉี่ได้ เหมือนใส่แพมเพิส

เห็นการซับน้ำได้เท่ากับแพมเพิสแบบสวมเลยจ้า